ติดต่อเรา

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
(สำนักงาน สกสค.จังหวัดสระบุรี)
ที่อยู่ 437/9 ถ.มิตรภาพ ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
โทรศัพท์  036-351791
โทรสาร   036-251792
E-mail : saraburi@otep.mail.go.th