กลุ่มเครือข่ายพัฒนาชีวิตครูจังหวัดสระบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะ สวัสดีปีใหม่ ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสระบุรี

รูปภาพ2