ขอความอนุเคราะห์สมาชิก ช.พ.ค. ช.พ.ส. ร่วมประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสระบุรี ตั้งแต่วันที่ 10-31 มกราคม 2563

ขอความอนุเคราะห์สมาชิก ช.พ.ค. ช.พ.ส. ร่วมประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสระบุรี ตั้งแต่วันที่ 10-31 มกราคม 2563

คลิก https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfO93p47z7HyNKH0lpDhyImqm1SF2HHJGUA8_EaT6sjxGNNqQ/viewform?fbclid=IwAR0Xbi94wtqFSBPLXc87Xv6eD9UreT-Zj26YOdfYn4PafnX-22MSHkEcQj4

ประเมิน63_p001

tlhCwVLCtN_1578477138_p002