จ่ายค่าจัดการ และร่วมนำพวงหรีดเคารพศพสมาชิกถึงแก่กรรม