จ่ายเงินค่าจัดการศพ จำนวน 200,000 บาท ให้กับทายาทของผู้ถึงแก่กรรม

นายสมชาย ประวัติศรีชัย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสระบุรี จ่ายเงินค่าจัดการศพ จำนวน 200,000 บาท
ให้กับทายาทของผู้ถึงแก่กรรม นางสมสมร  กฤษณามะระ วันที่ 13 มีนาคม  2562

53830238_340758669878445_5137559460507549696_n

54358286_256109138675135_2976397402526711808_n