นายสมชาย ประวัติศรีชัย ผอ.สกสค.สระบุรี ออกบรรยายให้ความรู้แก่สมาชิกที่เป็นข้าราชการบำนาญในท้องที่อำเภอต่างๆของจังหวัดสระบุรี

นายสมชาย ประวัติศรีชัย ผอ.สกสค.สระบุรี ออกบรรยายให้ความรู้แก่สมาชิกที่เป็นข้าราชการบำนาญ
ในท้องที่อำเภอต่างๆ ของจังหวัดสระบุรี  วันที่ 20 มิถุนายน อำเภอหนองแค
วันที่ 21 มิถุนายน อำเภอวิหารแดง  วันที่ 23 มิถุนายน อำเภอมวกเหล็กและอำเภอวังม่วง
วันที่ 25 มิถุนายน อำเภอแก่งคอย  วันที่ 30 มิถุนายน กลุ่มอาชีวะศึกษา วันที่ 1 กรกฎาคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

53421

53422

53423

53424

53416

53415