นายสมชาย ประวัติศรีชัย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสระบุรี จ่ายเงินค่าจัดการศพ จำนวน 100,000 บาท ให้กับทายาทของผู้ถึงแก่กรรมสมาชิก ช.พ.ค. นางสำเนียง วงษ์สุนทร วันที่ 24 กันยายน 2561

นายสมชาย ประวัติศรีชัย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสระบุรี จ่ายเงินค่าจัดการศพ จำนวน 100,000 บาท
ให้กับทายาทของผู้ถึงแก่กรรมสมาชิก ช.พ.ค. นางสำเนียง วงษ์สุนทร วันที่ 24 กันยายน  2561

42422380_257551134903739_2634436053494136832_n (1)