ประกาศรายชื่อสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.ที่ถูกเสนอถอนชื่อออกจากการเป็นสมาชิกกรณีค้างชำระ

ประกาศรายชื่อสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.ที่ถูกเสนอถอนชื่อออกจากการเป็นสมาชิกกรณีค้างชำระ