ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. เรื่อง การคัดเลือกเพื่อรับรางวัล “พระพฤหัสบดี” ประจำปี 2562

ประกาศฯ   เรื่อง การคัดเลือกเพื่อขอรับรางวัล “พระพฤหัสบดี ” ประจำปี 2562