ประชาสัมพันธ์ บุคลากรบรรจุใหม่

แจ้งให้รู้  ประชาสัมสัมธ์ ข้อมูล สวัสดิการ ช.พ.ค. – ช.พ.ส.
เนื่องด้วย ทาง สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ได้จัดอบรมบุคลากรบรรจุใหม่
ให้รับทราบถึงสวัสดิการต่างๆเกี่ยวกับ อาชีพครู ณ วันที่ วันที่ 1 เมษายน 2559
 ผอ.สกสค.สระบุรี ได้ ทำการแนะนำข้อมูล การเป็นสมาชิก
ช.พ.ค. – ช.พ.ส.  ให้บุคลากรทราบ

 

1458879769415 1458879753859