ประชุมคณะกรรมการ”ศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยจังหวัดสระบุรี” ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดสระบุรี

ประชุม_p001