ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสระบุรี

image

นายประกอบ ม่วงมี รักษาการผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.สระบุรีได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัด ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.30น. ณ ห้องปรถชุมสำนักงาน