ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสระบุรี วางหรีดเคารพศพ สมาชิก ช.พ.ค.

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสระบุรี
วางหรีดเคารพศพ สมาชิก ช.พ.ค. นางอรุณลักษณ์ ทานะมัย ณ วัดหนองสองห้อง อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี

72456