พระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2559 ณ วัดบูรพาพิทยาราม พระอารามหลวง

กฐินพระราชทาน_6910 กฐินพระราชทาน_5720-768x543 กฐินพระราชทาน_8195-768x543 กฐินพระราชทาน_7381-768x543 กฐินพระราชทาน_7275-768x543 กฐินพระราชทาน_6301-768x543