ร่วมงานวันครู (ครั้งที่ 62)

วันที่ 16 มกราคม 2560 นายสมชาย  ประวัติศรีชัย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสระบุรี
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมงานวันครู (ครั้งที่ 62)
S__50282499

S__50282500

S__50282501

S__50282502

S__50282503

S__50282504