ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสระบุรี

 วันที่ 31 มกราคม 2561 นายสมชาย  ประวัติศรีชัย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสระบุรี
ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสระบุรี ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสระบุรี

63097