วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 นายสมชาย ประวัติศรีชัย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสระบุรี จ่ายเงินค่าจัดการศพ จำนวน 200,000 บาท ให้กับทายาทของผู้ถึงแก่กรรม นายสุรศักดิ์ ดาวลอย

วันที่  24 กรกฎาคม 2561  นายสมชาย  ประวัติศรีชัย  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสระบุรี
จ่ายเงินค่าจัดการศพ จำนวน 200,000 บาท ให้กับทายาทของผู้ถึงแก่กรรม นายสุรศักดิ์  ดาวลอย

37706196_1742172762557639_8183140522655744000_n