วางหรีดเคารพศพนางนงเยาว์ จิตตรีมิตร วัดแก่งคอย อำเภอแก่งคอย จ.สระบุรี

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 นายสมชาย ประวัติศรีชัย ผู้อำนวยการสำนักงาน.สกสค.จังหวัดสระบุรี
วางหรีดเคารพศพนางนงเยาว์ จิตตรีมิตร วัดแก่งคอย อำเภอแก่งคอย จ.สระบุรี

64429