ออกให้บริการจ่ายเงินค่าจัดการศพ ให้แก่ทายาทของสมาชิก ช.พ.ค. นายสมชาย จันทร์น้อย

วันที่ 4 มิถุนายน 2561 นายสมชาย ประวัติศรีชัย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสระบุรี
ออกให้บริการจ่ายเงินค่าจัดการศพ ให้แก่ทายาทของสมาชิก ช.พ.ค. นายสมชาย จันทร์น้อย

39574

39579

39573