ออกให้บริการสมาชิก ช.พ.ค. ที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง

นายสมชาย  ประวัติศรีชัย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
ออกให้บริการสมาชิก ช.พ.ค. ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง เรื่องการแสดงเจตนาระบุตัวผู้มีสิทธิรับเงิน
สงเคราะห์ครอบครัวที่ โรงพยาบาลสระบุรี อ.เมือง จ.สระบุรี
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562

ข่าว เยี่ยมผู้ป่วย_p001