แจ้งสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ที่หักเงินสงเคราะห์รายศพฯ ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย ประจำเดือนกรกฎาคม 2562

000155