แจ้งสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ที่หักเงินสงเคราะห์รายศพฯ ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย ประจำเดือนมิถุนายน 2562

15931807241593180724