“โครงการกิจกรรมจิตอาสาร่วมใจปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงาน สกสค.จังหวัดสระบุรี” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562

28 กรกฎาคม_p001