จ่ายเงินค่าจัดการศพ จำนวน 200,000 บาท ให้กับทายาท นายทวี  การะจุละศรี

วันที่  10 มกราคม 2561  นายสมชาย  ประวัติศรีชัย  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสระบุรี
จ่ายเงินค่าจัดการศพ จำนวน 200,000 บาท ให้กับทายาท นายทวี  การะจุละศรี

26755690_1525177340923850_3399066_n