จ่ายเงินค่าจัดการศพ จำนวน 200,000 บาท ให้กับทายาทของผู้ถึงแก่กรรม นายอภิชาติ เชื้อบางแก้ว วันที่ 10 กันยายน 2561

นายสมชาย ประวัติศรีชัย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสระบุรี จ่ายเงินค่าจัดการศพ จำนวน 200,000 บาท
ให้กับทายาทของผู้ถึงแก่กรรม นายอภิชาติ เชื้อบางแก้ว วันที่ 10 กันยายน  2561

41542230_612801425782945_8226562856766668800_n